Anda di sini: Laman Utama

Portal Berita Malaysia Harmoni Versi 2.0

Ayahku, penyuluh tanpa pelita

Ayahku, penyuluh tanpa pelitaTanggal 6 Januari 2005, setelah selesai solat berjemaah bersama-sama tetamu Allah yang datang dari pelbagai pelosok dunia, yang kulanjutkan pula denga ... Baca Lagi...

Komuniti Islam disaran lebih terbuka

Komuniti Islam disaran lebih terbuka LONDON, 31 Oktober - Ulama terkemuka, Maulana Allamah Sheikh Shahid Raza Naeemi OBE, ketua Dewan Penasihat Masjid dan Imam Nasional (MINAB), menyer ... Baca Lagi...

Rakyat miskin Afrika terdedah bahaya racun

Rakyat miskin Afrika terdedah bahaya racun AFRIKA, 16 Disember - Ke manakah sisa barang elektronik dibuang? Apakah ia diolah dan dipergunakan kembali atau dilemparkan ke negara lain? Memang ... Baca Lagi...

100,000 dikhuatiri terkorban

100,000 dikhuatiri terkorbanPORT-AU-PRINCE, 14 Januari - Presiden Haiti, Rene Preval berkata berpuluh-puluh ribu rakyatnya terkorban dalam gempa bumi besar yang berlaku Selasa ... Baca Lagi...

Pulangnya asy-Syahid Dr Abdul Aziz Rantisi

Pulangnya asy-Syahid Dr Abdul Aziz Rantisi Kita sering tercari-cari siapakah dalam kalangan manusia pada hari ini yang wajar dijadikan contoh ikutan dalam perjuangan menegakkan kalimah al-Ha ... Baca Lagi...

Muka 1 dari 840

Jumpa kami di Facebook

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.39 MB
Application afterInitialise: 0.162 seconds, 4.18 MB
Application afterRoute: 0.195 seconds, 5.16 MB
Application afterDispatch: 0.770 seconds, 8.06 MB
Application afterRender: 1.149 seconds, 9.62 MB

Penggunaan Memori

10152744

26 query dilogkan

 1. SELECT *
    FROM mh2_session
    WHERE session_id = '4c04a5ee86538373d047fc0dd8b7109e'
 2. DELETE
    FROM mh2_session
    WHERE ( TIME < '1417161618' )
 3. SELECT *
    FROM mh2_session
    WHERE session_id = '4c04a5ee86538373d047fc0dd8b7109e'
 4. INSERT INTO `mh2_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '4c04a5ee86538373d047fc0dd8b7109e','1417162518','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM mh2_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM mh2_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM mh2_menu AS m
    LEFT JOIN mh2_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM mh2_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM mh2_jcomments_settings
 10. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM mh2_content AS a
    INNER JOIN mh2_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN mh2_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN mh2_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN mh2_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN mh2_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-11-28 08:15:19' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-11-28 08:15:19' )
    ORDER BY  a.ordering
    LIMIT 0, 9
 11. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM mh2_content AS a
    INNER JOIN mh2_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN mh2_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN mh2_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN mh2_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN mh2_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-11-28 08:15:19' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-11-28 08:15:19' )
    ORDER BY  a.ordering
 12. SELECT COUNT(*)

    FROM mh2_jcomments

    WHERE object_id = 35

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 13. SELECT COUNT(*)

    FROM mh2_jcomments

    WHERE object_id = 134

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 14. SELECT COUNT(*)

    FROM mh2_jcomments

    WHERE object_id = 186

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 15. SELECT COUNT(*)

    FROM mh2_jcomments

    WHERE object_id = 217

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 16. SELECT COUNT(*)

    FROM mh2_jcomments

    WHERE object_id = 281

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 17. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM mh2_modules AS m
    LEFT JOIN mh2_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 18. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM mh2_menu
    WHERE id = 0
    LIMIT 1
 19. SELECT COUNT(*)
    FROM mh2_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 0
 20. SELECT params
    FROM mh2_modules
    WHERE `module`='mod_janews2'
 21. SELECT created
    FROM mh2_content a
    ORDER BY created DESC
    LIMIT 1
 22. SELECT *
    FROM mh2_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 308
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 10
 23. UPDATE mh2_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 24. UPDATE mh2_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 25. UPDATE mh2_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 26. SELECT a.*,u.name AS authorname,CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug,CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug

    FROM (
  SELECT created_by, MAX(created) AS maxcreated

    FROM mh2_content AS x

    INNER JOIN mh2_categories AS cc
    ON cc.id = x.catid

    INNER JOIN mh2_sections AS s
    ON s.id = x.sectionid

    WHERE x.state = 1
         
    AND (x.created_by=75 OR x.created_by=71 OR x.created_by=85 OR x.created_by=97 OR x.created_by=78 OR x.created_by=86 OR x.created_by=99)
         
    AND s.id > 0
         
    AND s.published = 1
         
    AND cc.published = 1
         
    AND (x.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR x.publish_up <= '2014-11-28 08:15:19')
         
    AND (x.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR x.publish_down >= '2014-11-28 08:15:19')
         
    AND (cc.id=22 OR cc.id=29 OR cc.id=26 OR cc.id=32 OR cc.id=24 OR cc.id=27 OR cc.id=34)
         
    AND (s.id=5)
         
    AND x.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0

    GROUP BY created_by) AS b

    INNER JOIN mh2_content AS a
    ON a.created_by = b.created_by
    AND a.created = b.maxcreated

    LEFT JOIN mh2_users AS u
    ON u.id = a.created_by

    INNER JOIN mh2_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid

0 legacy query dilogkan

  Fail Bahasa dimuatkan

  Untranslated Strings Diagnostic

  Tiada

  Untranslated Strings Designer

  Tiada