Anda di sini: Kolumnis > Ustzh Maznah Daud > Wanita dalam bahasa Arab

Wanita dalam bahasa Arab

Share

#

Wujudnya pelbagai bahasa di dunia ini merupakan satu tanda kebesaran Allah yang Maha Esa. Ini dijelaskan dalam firman Allah yang bermaksud:

"Dan antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya dan kebijaksanaan-Nya ialah kejadian langit dan bumi dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang- orang yang berpengetahuan."

(Ar-Rum 30:22)

Setiap bahasa mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri yang membezakannya dengan bahasa-bahasa lain.

Dalam banyak-banyak bahasa, bahasa Arablah yang paling istimewa. Betapa tidak? Ia merupakan bahasa ahli syurga, bahasa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi perantara wahyu-Nya kepada sekalian hamba-Nya, bahasa yang ditentukan untuk hamba-Nya bermunajat dalam solat, rukun Islam yang kedua.

Satu daripada keistimewaan bahasa Arab ialah perkataan atau lafaznya mempunyai jantina, muzakkar (مذكر - masculine) dan mu’annath (مؤنث - feminine). Contohnya perkataan syakir (شاكر) bermakna seorang lelaki yang bersyukur. Seorang perempuan yang bersyukur disebut syakirah (شاكرة)

Kata nama mu’annath mempunyai tanda yang mudah dikenal. Di hujungnya terdapat ta marbutah (ة) atau alif maqsurah ( ى ) atau alif mamdudah (آء).

Contoh-contohnya:

مذكر مؤنث makna
محمود محمودة yang dipuji
جميل جميلة yang cantik
أحسن حسنى yang terbaik
أكبر كبرى yang terbesar
أصفر صفرآء yang kuning
أبيض بيضآء yang putih

Kata nama mu’annath terbahagi kepada dua jenis, hakiki dan lafzi.

Mu’annath hakiki ialah perkataan yang mempunyai tanda atau alamat mu’annath dan maknanya merujuk kepada wanita seperti ( فاطمة ), ia mempunyai tanda mu’annath iaitu ta marbutah dan maksudnya adalah nama seorang wanita.

Mu’annath lafzi pula perkataan yang mempunyai tanda mu’annath tetapi maknanya bukan merujuk kepada wanita seperti ( سعادة ) . Sa’adah bermakna kebahagiaan. Bahagia merupakan perasaan yang dimiliki oleh semua insan tanpa mengira lelaki atau wanita. Perasaan tidak mempunyai jantina.

Yang menariknya terdapat banyak perkataan yang menggambarkan keindahan dan kebahagiaan dalam bentuk mu’annath sedangkan lawannya dalam bentuk muzakkar. Perhatikan contoh-contoh berikut:

مذكر makna مؤنث makna
النار neraka الجنة syurga
الحزن duka السعادة bahagia
الموت kematian الحياة kehidupan
التعب kepenatan الراحة kerehatan
الغضب kemarahan الرحمة kasih sayang
المرض kesakitan الصحة kesihatan

Dan banyak lagi contoh yang lain. Maka mu’annath adalah rahsia keindahan alam ini. Mungkin sebab itu Rasulullah s.a.w. berkata bahawa dunia ini adalah sesuatu yang indah dan enak (متاع) dan sebaik-baik متاع ialah wanita solehah.

Walau bagaimanapun, terdapat juga perkataan yang tidak memihak kepada wanita kerana jika dijadikan mu’annath maknanya menjadi buruk. Perkataan-perkataan itu ialah:

1. حي bermakna lelaki yang hidup. Kalau dimu’annahkan jadilah حية. حية bermakna ular.

2. Sekiranya seorang lelaki berkata atau bertindak dengan betul maka dia dikatakan مصيب. Tetapi jika perempuan tidak boleh dikatakan مصيبة kerana مصيبة bermakna mala petaka.

3. قاضي adalah gelaran seorang lelaki yang dilantik untuk mengendalikan perbicaraan di mahkamah. Manakala قاضية pula bermakna bencana besar yang menimpa seseorang wanita.

4. Lelaki yang menjadi anggota dewan rakyat disebut نائب , tetapi wanita yang menjadi anggota dewan rakyat tidak sesuai disebut نائبة kerana نائبة adalah sama ertinya dengan مصيبة

5. Lelaki yang mempunyai minat tertentu yang dilakukan sekadar untuk berhibur disebut هاوي. Kalau perempuan mempunyai minat yang sedemikian, bolehkah dipanggil هاوية? Tentu sekali tidak! هاوية adalah satu daripada nama neraka, na’uzubillahi min zalik!

Sekadar ingin berkongsi sebahagiaan daripada keindahan dan keunikan bahasa al- Quran, moga-moga menjadi dorongan kepada mereka yang belum menguasainya untuk terus belajar dan belajar insya-Allah.

Add comment


Security code
Refresh

Jumpa kami di Facebook

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.39 MB
Application afterInitialise: 0.160 seconds, 4.18 MB
Application afterRoute: 0.193 seconds, 5.16 MB
Application afterDispatch: 0.357 seconds, 8.12 MB
Application afterRender: 5.778 seconds, 18.97 MB

Penggunaan Memori

19961288

24 query dilogkan

 1. SELECT *
    FROM mh2_session
    WHERE session_id = '0e81ecaa77096b9d1516231696b3e631'
 2. DELETE
    FROM mh2_session
    WHERE ( TIME < '1416738161' )
 3. SELECT *
    FROM mh2_session
    WHERE session_id = '0e81ecaa77096b9d1516231696b3e631'
 4. INSERT INTO `mh2_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '0e81ecaa77096b9d1516231696b3e631','1416739061','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM mh2_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM mh2_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM mh2_menu AS m
    LEFT JOIN mh2_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM mh2_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM mh2_jcomments_settings
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM mh2_content AS a
    LEFT JOIN mh2_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN mh2_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN mh2_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN mh2_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 178
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-11-23 10:37:42' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-11-23 10:37:42' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE mh2_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='178'
 12. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM mh2_content AS a
    LEFT JOIN mh2_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 178
 13. SELECT COUNT(*)

    FROM mh2_jcomments

    WHERE object_id = 178

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 14. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM mh2_modules AS m
    LEFT JOIN mh2_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 31 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 15. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM mh2_menu
    WHERE id = 31
    LIMIT 1
 16. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM mh2_menu
    WHERE id = 28
    LIMIT 1
 17. SELECT COUNT(*)
    FROM mh2_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 8
 18. SELECT params
    FROM mh2_modules
    WHERE `module`='mod_janews2'
 19. SELECT created
    FROM mh2_content a
    ORDER BY created DESC
    LIMIT 1
 20. SELECT *
    FROM mh2_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 308
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 10
 21. UPDATE mh2_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 22. UPDATE mh2_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 23. UPDATE mh2_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 24. SELECT a.*,u.name AS authorname,CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug,CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug

    FROM (
  SELECT created_by, MAX(created) AS maxcreated

    FROM mh2_content AS x

    INNER JOIN mh2_categories AS cc
    ON cc.id = x.catid

    INNER JOIN mh2_sections AS s
    ON s.id = x.sectionid

    WHERE x.state = 1
         
    AND (x.created_by=75 OR x.created_by=71 OR x.created_by=85 OR x.created_by=97 OR x.created_by=78 OR x.created_by=86 OR x.created_by=99)
         
    AND s.id > 0
         
    AND s.published = 1
         
    AND cc.published = 1
         
    AND (x.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR x.publish_up <= '2014-11-23 10:37:42')
         
    AND (x.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR x.publish_down >= '2014-11-23 10:37:42')
         
    AND (cc.id=22 OR cc.id=29 OR cc.id=26 OR cc.id=32 OR cc.id=24 OR cc.id=27 OR cc.id=34)
         
    AND (s.id=5)
         
    AND x.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0

    GROUP BY created_by) AS b

    INNER JOIN mh2_content AS a
    ON a.created_by = b.created_by
    AND a.created = b.maxcreated

    LEFT JOIN mh2_users AS u
    ON u.id = a.created_by

    INNER JOIN mh2_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid

0 legacy query dilogkan

  Fail Bahasa dimuatkan

  Untranslated Strings Diagnostic

  Tiada

  Untranslated Strings Designer

  Tiada