Anda di sini: Nasional > 11,000 cadangan untuk Bajet 2014

11,000 cadangan untuk Bajet 2014

Share

KUALA LUMPUR - Datuk Seri Najib Razak menerima hampir 11,000 cadangan membabitkan 15 topik untuk Bajet 2014 dalam membantu beliau merangka belanjawan inspirasi rakyat.

“Idea dan saranan anda amatlah dihargai untuk kerajaan merangka belanjawan yang mapan dan utuh untuk semua,” katanya.

Jumlah kali ini jauh lebih tinggi berbanding cadangan yang diterima untuk Bajet 2013 iaitu kira-kira 3,000.

“Antara topik itu ialah kos sara hidup, perumahan dan kehidupan bandar, pengangkutan dan infrastruktur, pembangunan desa, pembangunan ekonomi, pendidikan, keselamatan awam dan rasuah serta belia dan sukan.”

Menerusi blog 1Malaysia, Perdana Menteri mengucapkan terima kasih kepada rakyat kerana memberi sumbangan idea terhadap Bajet 2014.

“Antara cadangan yang diterima adalah:

Cadangan untuk mengatasi kos sara hidup ialah meminta Menteri Kewangan menurunkan harga kereta, tol, petrol; menyenaraikan susu tepung dan lampin bayi sebagai barang kawalan;

Perumahan dan Kehidupan Bandar – mengawal harga rumah, tidak membenarkan penjualan rumah dalam tempoh lima tahun, pengurangan faedah pinjaman perumahan dan menaikkan imbuhan tetap perumahan penjawat awam;

Penjagaan Kesihatan – kad diskaun untuk pesakit mendapatkan rawatan haemodialisis swasta, membenarkan suami menemani isteri ketika bersalin di hospital kerajaan;

Pengangkutan dan Infrastruktur – membina Lebuh Raya Kuala Lumpur-Kelantan, membina Transit Aliran Ringan (LRT) di seluruh negara, menambah lorong basikal;

Ekonomi – cukai pendapatan diganti dengan cukai ke atas produk, menurunkan insurans kenderaan persendirian, warga asing perlu ada permit untuk hantar wang ke negara asal, hapuskan monopoli stesen televisyen berbayar, kurangkan tempoh bayaran balik pinjaman peribadi kepada 10 tahun, pelaburan maksimum Amanah Saham Bumiputera akaun dewasa dinaikkan daripada RM200,000 kepada RM500,000;

Pendidikan – menghapuskan kos pentadbiran dan kadar faedah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), kad diskaun petrol untuk pelajar, penempatan segera graduan pendidikan yang menganggur, biasiswa automatik kepada pelajar Ijazah Sarjana dan PhD;

Keselamatan Awam dan Rasuah – mengembalikan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA), menambah aset dan kelengkapan polis, seluruh anggota Kabinet mengisytiharkan harta individu dan keluarga;

Perkhidmatan Awam – menaikkan elaun tetap perumahan dari RM180 kepada RM400, bonus tiga bulan untuk kakitangan awam dibayar secara ansuran, selaraskan kenaikan pangkat bagi semua penjawat awam bagi semua skim dan cuti belajar bergaji penuh;

Percukaian, Perniagaan dan Kewangan – menaikkan potongan cukai untuk individu, isteri dan anak, mengenakan cukai tinggi ke atas warga asing, membenarkan pengeluaran akaun kedua Kumpulan Wang Simpanan Pekerja untuk kurangkan hutang kad kredit; dan

menaikkan pelepasan cukai bagi setiap anak kepada RM3,000 seorang dan menaikkan kadar cukai pendapatan individu untuk taksiran dari RM2,500 kepada RM5,000 sebulan.”

Add comment


Security code
Refresh

Jumpa kami di Facebook

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.39 MB
Application afterInitialise: 0.073 seconds, 4.18 MB
Application afterRoute: 0.088 seconds, 5.16 MB
Application afterDispatch: 0.166 seconds, 8.22 MB
Application afterRender: 5.703 seconds, 19.08 MB

Penggunaan Memori

20076872

24 query dilogkan

 1. SELECT *
    FROM mh2_session
    WHERE session_id = '0596bcea05ddf8acfef6dbf43c88a08d'
 2. DELETE
    FROM mh2_session
    WHERE ( TIME < '1417174981' )
 3. SELECT *
    FROM mh2_session
    WHERE session_id = '0596bcea05ddf8acfef6dbf43c88a08d'
 4. INSERT INTO `mh2_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '0596bcea05ddf8acfef6dbf43c88a08d','1417175881','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM mh2_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM mh2_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM mh2_menu AS m
    LEFT JOIN mh2_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM mh2_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM mh2_jcomments_settings
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM mh2_content AS a
    LEFT JOIN mh2_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN mh2_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN mh2_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN mh2_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 2611
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-11-28 11:58:01' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-11-28 11:58:01' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE mh2_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='2611'
 12. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM mh2_content AS a
    LEFT JOIN mh2_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 2611
 13. SELECT COUNT(*)

    FROM mh2_jcomments

    WHERE object_id = 2611

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 14. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM mh2_modules AS m
    LEFT JOIN mh2_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 3 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 15. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM mh2_menu
    WHERE id = 3
    LIMIT 1
 16. SELECT COUNT(*)
    FROM mh2_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 3
 17. SELECT params
    FROM mh2_modules
    WHERE `module`='mod_janews2'
 18. SELECT SECTION
    FROM mh2_categories
    WHERE id=2;
 19. SELECT created
    FROM mh2_content a
    ORDER BY created DESC
    LIMIT 1
 20. SELECT *
    FROM mh2_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 308
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 10
 21. UPDATE mh2_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 22. UPDATE mh2_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 23. UPDATE mh2_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 24. SELECT a.*,u.name AS authorname,CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug,CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug

    FROM (
  SELECT created_by, MAX(created) AS maxcreated

    FROM mh2_content AS x

    INNER JOIN mh2_categories AS cc
    ON cc.id = x.catid

    INNER JOIN mh2_sections AS s
    ON s.id = x.sectionid

    WHERE x.state = 1
         
    AND (x.created_by=75 OR x.created_by=71 OR x.created_by=85 OR x.created_by=97 OR x.created_by=78 OR x.created_by=86 OR x.created_by=99)
         
    AND s.id > 0
         
    AND s.published = 1
         
    AND cc.published = 1
         
    AND (x.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR x.publish_up <= '2014-11-28 11:58:01')
         
    AND (x.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR x.publish_down >= '2014-11-28 11:58:01')
         
    AND (cc.id=22 OR cc.id=29 OR cc.id=26 OR cc.id=32 OR cc.id=24 OR cc.id=27 OR cc.id=34)
         
    AND (s.id=5)
         
    AND x.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0

    GROUP BY created_by) AS b

    INNER JOIN mh2_content AS a
    ON a.created_by = b.created_by
    AND a.created = b.maxcreated

    LEFT JOIN mh2_users AS u
    ON u.id = a.created_by

    INNER JOIN mh2_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid

0 legacy query dilogkan

  Fail Bahasa dimuatkan

  Untranslated Strings Diagnostic

  Tiada

  Untranslated Strings Designer

  Tiada