Anda di sini: Nasional > 99 peratus perniagaan di Malaysia adalah PKS

99 peratus perniagaan di Malaysia adalah PKS

Share

batik

SHAH ALAM – Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) membentuk 99 peratus daripada jumlah perusahaan perniagaan di Malaysia, demikian menurut Puan Kamisah Abdul Kadir dari SME Corporation Malaysia (SME Corp) ketika membentangkan kertas kerja bertajuk “Peranan dan Bantuan ke arah Menjayakan Pembangunan Usahawan dalam RMK-10” semalam di Klinik Usahawan PKNS anjuran PDN Resources (M) Sdn Bhd di De Palma Shah Alam.

Namun begitu, menurut Puan Kamisah lagi, PKS hanya menyumbang kepada 31 peratus daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dan jumlah ini menurut beliau, masih kecil berbanding peratusan jumlah perniagaan PKS yang ada di Malaysia.

“Masih banyak ruang untuk dibangunkan dalam PKS di Malaysia. Kerajaan, melalui pelbagai agensi dan jabatan telah menyediakan pelbagai jenis bantuan sama ada dalam bentuk dana, sokongan dan latihan,” katanya lagi.

“Sebanyak 65 peratus skim dana telah dikeluarkan setakat ini dalam usaha membangunkan PKS,” tambahnya lagi.

Beliau turut menyatakan bahawa walaupun bajet 2011 tidak banyak menyentuh mengenai PKS, masih banyak peluang yang disediakan kerajaan untuk membantu para usahawan PKS.

Klinik Usahawan PKNS yang membincangkan tema “Bajet 2011: Permulaan dalam Rancangan Malaysia Ke-10 dan Signifikan kepada Usahawan” itu menampilkan ramai jemputan dan usahawan berkaliber untuk membincangkan tajuk yang diberikan.

Selain Puan Kamisah, beberapa penceramah yang turut membentangkan kertas kerja ialah Dato’ Kamarulzaman Abdul Ghani (Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri) yang membentangkan tajuk “Dasar dan Halatuju Pembangunan Usahawan dalam Rancangan Malaysia Ke-10” dan Encik Daud Hasan (Kementerian Pertanian dan Asas Tani) yang berkongsi mengenai bantuan dan peranan yang dimainkan kementerian untuk membantu usahawan PKS khususnya dalam bidang pertanian.

Turut bersama berkongsi pandangan dan pengalaman dalam Klinik Usahawan PKNS ini ialah wakil dari NGO Usahawan dan ahli akademik seperti Persatuan Pedagang Dan Pengusaha Melayu Malaysia (PERDASAMA), Persatuan Usahawan Wanita Bumiputera (USAHANITA), Koperasi Usahawan Tani Berhad (KUAT), Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM) dan Universiti Teknologi Malaysia.

Pengarah Urusan PDN Resources (M) Sdn Bhd, En Ariffin Hasan dalam slot pembukaannya, berkongsi tujuh resipi kejayaan yang perlu dimiliki oleh para usahawan. Beliau juga turut memberitahu peserta bahawa dalam usaha membangunkan usahawan, beberapa siri bengkel dan lawatan khas akan diadakan pada minggu-minggu berikutnya.

Add comment


Security code
Refresh

Jumpa kami di Facebook

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.39 MB
Application afterInitialise: 0.165 seconds, 4.18 MB
Application afterRoute: 0.200 seconds, 5.16 MB
Application afterDispatch: 0.376 seconds, 8.11 MB
Application afterRender: 5.084 seconds, 18.94 MB

Penggunaan Memori

19924184

24 query dilogkan

 1. SELECT *
    FROM mh2_session
    WHERE session_id = '7d22fb4fe3f9033970059e3dccc3db97'
 2. DELETE
    FROM mh2_session
    WHERE ( TIME < '1416569598' )
 3. SELECT *
    FROM mh2_session
    WHERE session_id = '7d22fb4fe3f9033970059e3dccc3db97'
 4. INSERT INTO `mh2_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '7d22fb4fe3f9033970059e3dccc3db97','1416570498','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM mh2_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM mh2_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM mh2_menu AS m
    LEFT JOIN mh2_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM mh2_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT *
    FROM mh2_jcomments_settings
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM mh2_content AS a
    LEFT JOIN mh2_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN mh2_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN mh2_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN mh2_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 474
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-11-21 11:48:19' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-11-21 11:48:19' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE mh2_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='474'
 12. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM mh2_content AS a
    LEFT JOIN mh2_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 474
 13. SELECT COUNT(*)

    FROM mh2_jcomments

    WHERE object_id = 474

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 14. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM mh2_modules AS m
    LEFT JOIN mh2_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 3 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 15. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM mh2_menu
    WHERE id = 3
    LIMIT 1
 16. SELECT COUNT(*)
    FROM mh2_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 3
 17. SELECT params
    FROM mh2_modules
    WHERE `module`='mod_janews2'
 18. SELECT SECTION
    FROM mh2_categories
    WHERE id=2;
 19. SELECT created
    FROM mh2_content a
    ORDER BY created DESC
    LIMIT 1
 20. SELECT *
    FROM mh2_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 308
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 10
 21. UPDATE mh2_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 22. UPDATE mh2_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 23. UPDATE mh2_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 24. SELECT a.*,u.name AS authorname,CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug,CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug

    FROM (
  SELECT created_by, MAX(created) AS maxcreated

    FROM mh2_content AS x

    INNER JOIN mh2_categories AS cc
    ON cc.id = x.catid

    INNER JOIN mh2_sections AS s
    ON s.id = x.sectionid

    WHERE x.state = 1
         
    AND (x.created_by=75 OR x.created_by=71 OR x.created_by=85 OR x.created_by=97 OR x.created_by=78 OR x.created_by=86 OR x.created_by=99)
         
    AND s.id > 0
         
    AND s.published = 1
         
    AND cc.published = 1
         
    AND (x.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR x.publish_up <= '2014-11-21 11:48:19')
         
    AND (x.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR x.publish_down >= '2014-11-21 11:48:19')
         
    AND (cc.id=22 OR cc.id=29 OR cc.id=26 OR cc.id=32 OR cc.id=24 OR cc.id=27 OR cc.id=34)
         
    AND (s.id=5)
         
    AND x.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0

    GROUP BY created_by) AS b

    INNER JOIN mh2_content AS a
    ON a.created_by = b.created_by
    AND a.created = b.maxcreated

    LEFT JOIN mh2_users AS u
    ON u.id = a.created_by

    INNER JOIN mh2_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid

0 legacy query dilogkan

  Fail Bahasa dimuatkan

  Untranslated Strings Diagnostic

  Tiada

  Untranslated Strings Designer

  Tiada